Community - storings codes

Storingscodes Merkur

Storingscodes Merkur Cabinet 94 FOUTMELDINGEN & ALARMMELDING De automaat zal de volgende 3 foutmeldingen direct of indirekt (bij inschakelen, bedienen van de bijvulsleutel, start en ontgrendelen van een der deuren) op het BANK-display weergeven indien deze zijn opgetreden tijdens normaal spel: A. FOUL F IN: ramfout B. FOUL F AE uitbetaaleenheid fout al dan niet vooraf gegaan door:
FOUL CE f1 1,- uitbetaalfout
FOUL CE 2 fl 2.50 uitbetaalfout
FOUL CE 5 fl 5.- uitbeta… lees meer

Geen reacties