Big Fruit Gambler

De Big Fruit Gambler is een geweldige gokkast van Veltmeijer uit 1987. De Big Fruit Gambler is een fruitmachine met heel veel spel.

Alle prijzen komen door fruitsymbool-combinaties van de rollen tot stand. Deze combinaties en hun prijzen staan aangegeven op de onderruit. Elke prijs kan op 2 manieren gegambled of, vanaf 4 credits of meer, op 2 manieren “geind” worden.

Sterren welke geen wincombinatie vormen worden automa tisch overgenomen op de “sterren-balk” beneden op de rollenruit. Een “lucky-ster” op eerste rol geeft de mogelijkheid om m.b.v. de “stop”-knop zoveel mogelijk sterren te verlichten. Alle sterren verlicht geeft 2 cre dits, dus een autogamble. Zijn nog niet alle sterren ver licht en valt er een prijs dan gaan de verlichtte sterren uit en begint men met een volgend spel weer vanaf de eerste ster.

Win-gamble spel.
M.b.v. de start/gamble-knop kan de speler een gewonnen prijs meerdere malen, tot maximaal 200 credits, verhogen.
Opmerking: de 40 credits prijs (SUPER FRUIT win o.a.) kan niet worden gegambled.

Feature-gamble spel.
M.b.v. de “feature-gamble”-knop kan men proberen een van de 4 features te winnen.
Deze features zijn:
1. SUPER FRUIT
2. HI-LO FRUIT
3. SPIN-A-WIN
4. HI-LO FRUIT X 5

Innen van een prijs.
Afhankelijk van dipswitch 6 kan een gewonnen prijs direct uitbetaald worden of men kan d. m.v. de “cancel/innen”-knop een gewonnen prijs innen, d.w.z. de gewonnen spelen worden van uit het gewonnen”-display overgenomen in het “bank”-display.
Opmerking: Het innen van de bank-credits kan, d.m.v. de “cancel/innen-knop, pas gebeuren als er geen credits meer in het credits-display worden weergegeven.

Nemen van een feature.
In plaats van een prijs in de vorm van credits te innen kan men een feature m.b.v. “neem feature-knop spelen. Men koopt dus als het ware een feature voor een bepaalde prijs.
Opmerking: Bij het win-gamblen wordt de feature gamble niet mee verhoogd en omgekeerd bij het feature gamblen wordt de evenredige prijs niet verhoogd op de win-gamble-ladder en in het “gewonnen” – display. Verliest men bij een van beide gambles dan vervallen automatisch alle gewonnen prijzen of features.

Features.
We onderscheiden in oplopende volgorde:
1. SUPER FRUIT en
2. SPEEL SUPER FRUIT.
3. HI LO FRUIT.
4. SPIN-A-WIN met de volgende 6 prijzen en of features:
– A.3 EXTRA SUPER FRUIT
– B.TURBO GAMBLE
– C.HI-LO FRUIT X 2
– D.4 FRUIT WIN
– E.3 FRUIT WIN
– F.VUL IN
5. HI-LO FRUIT X 5 (max 200).

1. Super fruit.
Wordt SUPER FRUIT aangeboden (constant verlicht) dan zullen de fruit-symbolen op de super fruit-balk van links naar rechts worden verlicht.
M.b.v. de “neem feature”-knop kan men nu het gewenste symbool “vastzetten” c.q. constant laten verlichten. Zodra men een of meerdere symbolen heeft verlicht zal het “speel SUPER FRUIT” spel worden aangeboden.

2. Speel super fruit.
Men kan het SUPER FRUIT-spel spelen zodra er een of meer dere symbolen verlicht zijn op de SUPER FRUIT-symbolen balk. Zowel de knop “SUPER FRUIT” als ook de indicatie “speel SUPER FRUIT 40” zullen dan knipperen. Drukt men op de “SUPER FRUIT”-knop dan zal rol 1 naar een willekeurig symbool draaien en stoppen. Komt dit symbool overeen met een van de verlichtte symbolen op de SUPER FRUIT balk dan wint men 40 credits. Is het rolsymbool niet verlicht op de balk dan heeft men verloren en gaan ook alle andere ver lichtte symbolen “uit”.

3. Hi-lo fruit.
Wordt HI-LO FRUIT aangeboden (constant verlicht) dan kan m.b.v. de “neem Feature”-knop het HI-LO FRUIT spel gestart worden.
Van de fruitsymbolen op de ladder welke in 2 helften links op de onder-en bovenruit is geplaatst zal er uiteindelijk een worden verlicht. Dit verlichtte symbool is de uitgangs positie voor het HI-LO spel. M.b.v. de “stop”-knop en de pijlen “BOVEN” en “ONDER” kiest men boven of onder t.o. het verlichtte symbool. Na de gemaakte keus start rol 1 en stopt op een van de symbolen welke voorkomen op de fruit symbolen-ladder. Ligt dit nieuwe symbool daadwerkelijk boven of onder het verlichtte symbool dan is de gemaakte keuze juist geweest en wordt het onderste gele vlakje, rechts naast de boven- en onder-pijlen verlicht. Na drie juiste keuzes (vlakje met 3 FRUIT WIN wordt dan verlicht) wint men de 3 symbolen-win van het laatst verlichtte sym bool op de ladder. De eerste 3 rollen draaien naar deze wincombinatie. Men kan nu deze win nemen m.b.v. de “neem feature”-knop of doorgaan met het HI-LO spel. Gaat men door, dan wint men na nog eens twee juiste keuzes de 4-symbolen-win van het laatst verlichtte fruitsymbool op de ladder. Neemt men de 3-symbolen-win m.b.v. de “neem feature”-knop dan wordt deze win weer op beide gamle-ladders aangeboden en kan men weer gamblen of innen.

4. Spin A Win.
Ook de SPIN A WIN wordt met behulp van de “neem feature” knop genomen en gestopt. Dit “stoppen” houdt in dat een van de vlakken uiteindelijk verlicht zal blijven. Dit kan zijn:
A. 3 EXTRA SUPER FRUIT
B. TURBO GAMBLE
C. HI-LO FRUIT X 2
D. 4. FRUIT WIN
E. 3 FRUIT WIN
F. VUL IN

A. 3 EXTRA SUPER FRUIT.
Er worden 3 volledig willekeurige fruitsymbolen op de superfruit-balk verlicht, zie ook SPEEL SUPER FRUIT.

B. TURBO GAMBLE.
Het TURBO GAMBLE vlak naast de win-gamble-ladder op de onderruit gaat nu knipperen en bij een eventuele win zal ook de knop “TURBO GAMBLE” gaan knipperen. Wordt nu deze “TURBO GAMBLE”-knop bediend dan wordt elke prijs direct een stap verhoogd ( ofwel verdubbeld) enwel op beide gamble-ladders.

C. HI-LO FRUIT X 2.
Hetzelfde HI-LO FRUIT-spel, zoals reeds eerder beschreven, kan nu gespeeld worden maar elke win wordt nu direct ver dubbeld (weergegeven in het “gewonnen” display).

D. 4 FRUIT WIN.
Op de HI-LO Fruit-ladder worden nu de fruitsymbolen wille keurig knipperend verlicht. M.b.v. de “STOP”-toets kan men een van deze fruitsymbolen “stoppen” (constant verlichten). De 4 rollen zullen nu naar dit symbool draaien en de prijs wordt nu op de gamble-ladders aangeboden (ook in het “gewonnen”-display).

E. 3 FRUIT WIN.
Zelfde als 4 FRUIT WIN maar dan 3 fruitsymbolen win op de eerste 3 rollen.

F. VUL IN.
Met behulp van de “STOP”-toets kan men nu proberen zoveel mogelijk letters van de “BIG FRUIT GAMBLER” -woorden te verlichten. Zijn alle letters verlicht dan wint men 100 credits welke weer op de gamble-ladders worden aan geboden.

5. Hi-lo fruit x 5 (max 200 credits).
Hetzelfde HI-LO FRUIT-spel (zie 3) kan nu worden gespeeld maar elke prijs wordt nu vervijfvoudigd (weergegeven in het “gewonnen”-display).

Specificaties

Datum toelating: 25/02/1987
Merkteken volgnummer 0070
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , , , ,

Laat een reactie achter