Diamond and Rubies

De gokkast DIAMOND and RUBIES is een fruitmachine van Maygay uit 1994 en destijds gedistribueerd door T.A.C. (Twente Automaten Centrale). Het benedenspel bestaat uit rollen en het bovenspel (meerdere soorten games) bestaat uit een videoscherm.

SPELBESCHRIJVING

Inleiding:

DIAMONDS & RUBIES is een kansspelautomaat met een 3 rollen basisspel en vijf vervolgspelen die op een monitor worden gedisplayed.
Het basisspel behelst een winplan voor 2- en 3-win combinaties, twee matrixen die gespeeld worden met behulp van subsymbolen op de rollen en een dubbel of niets gok.
De vijf vervolgspelen zijn via een spaarpottensysteem te spelen tot 1000 punten. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende onderdelen.

Meerdere winlijnen feature:

Elk spel dat er geen fruitwin valt wordt een 5 traps teller opgehoogd (vijf pijlen rechts naast de rollen).
Indien deze alle 5 verlicht zijn, wordt vanaf het eerstvolgende spel een extra winlijn aan hel basisspel toegevoegd (random gekozen welke), en wordt de teller weed op nul gezet.
Indien de teller opnieuw het vijfde lampje bereikt za] een derde winlijn aan het basisspel worden toegevoegd en wordt de teller wederom op nul gezet.
Indien drie winlijnen actief zijn zal de teller niet meer worden opgehoogd. Een fruitwin zal de teller op nul zetten en het basisspe: doen terug keren naar één winlijn (altijd de middelste).

Mystery matrix:

Indien het basisspel gespeeld wordt, zijn op de monitor twee matrixen te zien. Beide zijn 3 bij 3 symbolen groot.

Er is een DIAMONDS en een RUBIES matrix die beide hun eigen mystery bereik hebben, te weten:
– DIAMONDS minimaal 20 maximaal 200
– RUBIES minimaal 4 maximaal 100

Wanneer een matrix geheel vol gespeeld is, wordt onder de matrix de win zichtbaar en zijn beide matrixen bij het volgende spel gecleared.
Een matrix vak wordt gevuld indien een betreffend subsymbool op de overeenkomstige plaats op een actieve winlijn valt.

Indien beide matrixen tegelijk vallen zal de prijs van beide matrixen gegeven worden. Dit zal in totaal nooit meer zijn dan 200 punten.

Gamble:

Elke prijs uit het basisspel kleiner of gelijk aan 100 credits kan met een dubbel of niets gok naar maximaal 200 credits gegokt worden (50%).
Indien een win boven de 100 credits komt, kan gegokt worden tussen de jackpot en niets. De bijbehorende kans word gepresenteerd aan de speler d.m.v. een rood/groen balkje (daar deze geen 50% is).

SUPERGAMES:

Met uitzondering van 2 en 200 kan elke prijs uit het basisspel gespaard worden in 5 spaarpotjes (gedisplayed boven aan de monitor) die als totaal gedisplayed worden in de SUPERMETER.
Vanuit de gamble kan een prijs gegokt, genomen, of gespaard worden.
Indien men de gele knop onder de monitor (NAAR SUPERMETER) drukt, zal de betreffende prijs in de pot met de laagste inhoud gezet worden.

Een afzonderlijke pot kan nooit meer dan 200 punten bevatten. DE SUPERMETER kan nooit meer bevatten dan het op dat moment aangegever maximum (afhankelijk van het aantal gevulde (sub)potjes).
Indien een gewonnen prijs opgeteld bij de pot met de minste inhoud toch meer dan 200 punten oplevert zal deze prijs alleen gegokt, of genomen kunner worden.

Indien één van de supergames gespeeld wordt zal de betreffende inzet, verdeeld over zoveel mogelijk potjes, van de SUPERMETER worden afgetrokken.
Een win wordt evenredig aan de inzet weer over deze potjes verdeeld. Er worden alleen gehele punten van potjes afgetrokken of bijgeteld.
Hierdoor zal bij sommige spellen inzet 16 alleen even aantallen uit potten halen. Indien dit niet mogelijk is zal de machine de betreffende pot niet gebruiken of een andere inzet kiezen.

Indien er punten in de SUPERMETER aanwezig zijn kan men door het drukken van de knop NAAR SUPERGAMES het laatst gespeelde bovenspel opnieuw selecteren.
Gaat men naar SUPERGAMES dan zullen de holds in het BASISSPEL vervallen.
Door het drukken van de knop KIES FEATURE kan een ander bovenspel geselecteerd worden.
Er kan gekozen worden uit de spellen:
– TURBO REELS
– DIAMONDS & RUBIES
– 21
– CRAPS
– WHEEL OF FORTUNE

Turbo reels:

Turbo reels heeft een dynamisch winplan dat wordt gedisplayed op de monitor. Prijzen worden criss cross gewaardeerd.
Turbo reels wordt gespeeld op de rollen van het basisspel. Er kan gekozen worden uit inzet 8, 16, 20 en 40.
Indien er niet voldoende punten in de SUPER METER aanwezig zijn schakelt de machine automatisch naar inzet 4. Elke inzet heeft zijn eigen winplan.

Indien er geen win is en er valt een subsymbool op de middelst winlijn, wordt de prijs van het bijbehorende symbool opgehoogd.
Een DIAMOND zal de prijs verhogen met 2 * de stake. Een RUBIE verhoogd de prijs met 1 * de stake, met 200 als maximum.

Een win zal het spel doen terugkeren naar het originele winplan behorende bij de geselecteerde stake. Er kunnen meerdere prijzen tegelijk vallen. Uit één spin van de rollen kan maximaal 200 punten gewonner worden.

Diamonds & Rubies:

Dit spel wordt gespeeld op drie 16 staps rollen die gedisplayed worder op de monitor.
Deze rollen bevatten DIAMONDS, RUBIES en lege posities. Een spel wordt gestart door het kiezen van DIAMONDS of RUBIES met de betreffende knoppen onder de monitor.
Prijzen worden gewonnen indier er vier of meer gekozen symbolen in zicht stoppen.

De speler heeft de keus uit inzet 8, 16, en 20 en krijgt automatisch inzet 4 aangeboden indien er minder dan 8 punten in de SUPERMETER staan. Elke inzet heeft zijn eigen winplan.

21:

Bij 21 is het de bedoeling om een betere kaart combinatie te krijgen dan de dealer. Het spel kan gespeeld worden met inzet 8, 16, 20 of 40.
Deze keuze kan nog gemaakt worden nadat de eerste kaart getoond is. Na het draaien van de eerste kaart is het niet meer mogelijk om een ander spel te spelen.

Inzet 4 wordt automatisch aangeboden indien er minder dan 8 punten op de SUPERMETER aanwezig zijn.
Een spel wordt gestart door het drukken van de KAART knop onder de monitor.
Indien de speler kiest om te passen (bij 15 punten of meer) zal de DEALER kaarten krijgen en wordt het resultaat bepaald.
De laatste kaartcombinatie blijft te zien op de monitor totdat een volgend 21 spel gestart wordt.
Wins worden als volgt uitbetaald:

Dichter bij 21 dan dealer: 2 * inzet
Vijf kaarten en minder of gelijk aan 21: 4 * inzet (niet bij 21 dealer)
Precies 21 en dealer geen 21: 4 * inzet

Indien een evenwaardige combinatie behaald is als de DEALER, wint de DEALER.
Kaart combinaties boven 21 punten betekenen altijd verlies. Als zowel de speler als de bank vijf kaarten heeft, heeft diegene die de meeste punten heeft gewonnen, mits dit er niet meer zijn dan 21.

Craps:

Craps is een dobbelspel dat gespeeld wordt met twee dobbelstenen. DE speler heeft de keus uit inzet 8, 16, 20 of 40.
Inzet 4 wordt automatisch aangeboden indien er minder dan 8 punten op de SUPERMETER aanwezig zijn.
Het spel wordt gestart indien de START knop onder de monitor gedrukt wordt. Het totaal aantal ogen van de twee dobbelstenen is bepalend voor de win. Elke inzet heeft zijn eigen winplan.

Wheel of Fortune:

Wheel of Fortune maakt gebruikt van een rad bestaande uit 28 secties, dat wordt gedisplayed op de monitor.
Een spel wordt gestart indien de START knop onder de monitor gedrukt wordt.
Hierdoor zal het kwartwiel in de rechter benedenhoek van de monitor gaan draaien.
Indien het wiel stopt op een dusdanige positie dat het pijltje een sectie met eer getal aanwijst, is er een win.
De speler heeft de keus uit inzet 8, 16, of 20. Inzet 4 wordt automatisch aangeboden indien er minder dan 8 punten op de SUPERMETER aanwezig zijn. Het rad is afhankelijk van de inzet.

T.A.C. 1994

Specificaties

Datum toelating: 29/03/1994
Merkteken volgnummer 0591
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , , , , , ,

Meer foto's

2 Reacties op “Diamond and Rubies”

  1. Marco schreef:

    Volgens de manual zit er een MV1 bordje in.

  2. Peter schreef:

    Is er iemand met een handleiding van de diamond and rubies ,
    En of onderdelen i v m niet opstarten kast
    Alle lampen gaan aan en uit knipperend

Laat een reactie achter