Flamenco

De Flamenco gokkast is een fruitmachine van Cirsa uit 1998 en geimporteerd door Elstar. Dat was een dochter bedrijf van Elam uit Veldhoven (tegenwoordig eigendom van Novomatic). Manual van dit spel is in ons bezit.

SPELBESCHRIJVING FLAMENCO

Het spel wordt gespeeld op 6 rollen van 24 symbolen, 3 in het basis rollenspel en 3 in het topspel. Behalve het basis rollenspel kan tevens een basis “1/0”-spel worden geselecteerd.

1.1 Kies spel

Met behulp van de knop kan een keuze gemaakt worden uit:
– het basis rollenspel
– het basis “1/0”-spel
– het topspel, indien het aantal punten in de topmeter minimaal 4 is Indien de topmeter 4 punten of meer bevat wordt het topspel automatisch geselec teerd. Keuze van een ander spel is altijd mogelijk via de -knop.

1.2 Het basisspel

Als basisspel kan met behulp van de knop gekozen worden uit twee verschillende spellen. Het starten van één van de basisspellen geschiedt door middel van de -knop.

1.2.1 Het basis rollenspel

Het basis rollenspel wordt gespeeld op 3 rollen van 24 symbolen, met één winlijn op de drie middelste symbolen.

Prijzen in het basis rollenspel

Een prijs wordt gegeven voor twee gelijke symbolen op de winlijn voor rol 1 en 2, en voor drie gelijke symbolen op de winlijn op rol 1,2 en 3. Tevens wordt een prijs gegeven voor 1.2 of 3 “Flamenco” gitaarsymbolen op de winlijn. Ge combineerde prijzen worden bij elkaar opgeteld.

Het vasthouden van rollen

Indien een spel geen prijs heeft opgeleverd en in het vorige spel de rollen niet zijn vastgehouden, worden de rollen automatisch vastgehouden als hierdoor een verhoogde kans op een prijs ontstaat De vastgehouden rollen kunnen altijd worden hersteld door middel van de knop .

1.2.2 Het basis “1/0”-spel

Het “1/0”-spel bestaat uit twee panels met een “1” en een “0”. Er vindt een automatische gok plaats tussen “0” en “1” met een kans van 99.99% op “1” (winst) en een kans van 0,01% op “0” (verlies). een automatische gok.

1.2.3 Het opnemen inzetten van prijzen uit het basisspel

Een basisprijs van 200 wordt automatisch naar de winbank geschreven. Een basisprijs kleiner dan 200 wordt automatisch aan de “gamble”-ladder aan- geboden en kan:

– worden gegokt (zie verder bij “124 Het gokken van prijzen uit het basis spel”).
– naar de topmeter worden gebracht door middel van de -knop. De prijs wordt naar de winbank geschreven. Bij opname van 2, 6 of een oneven aantal punten volgt een automatische gok.

1.2.4 Het gokken van prijzen uit het basisspel
Alle basisspel-prijzen kleiner dan 200 worden automatisch aangeboden aan de “gamble”-ladder. Hierbij is het mogelijk deze prijs te verhogen/verlagen tot een maximum van 200 en een minimum van 0. Met de knop vindt een neutrale gok plaats tussen twee waarden, aangegeven op het display. Een gegokte prijs kleiner dan 200 kan:
– opnieuw worden gegokt in de “gamble”-ladder met de knop -knop. De prijs wordt naar de winbank geschreven. Bij opname van 2, 6 of een oneven aantal punten volgt een automatische gok
Prijzen van 200 worden automatisch naar de winbank geschreven.

1.2 Het topspel

Het topspel wordt met gespeeld op 3 rollen van 24 symbolen, waarbij op rol 1 en 3 drie symbolen zichtbaar zijn en op rol 2 twee symbolen. Het bovenspel bevat 6 meters en 1 topmeter welke het totaal van de meters 1 t/m 6 aangeeft.

1.2.1 Prijzen vanaf het basisspel
Prijzen die vanaf het basisspel naar de topmeter worden getransporteerd, worden altijd in de laagste meter (1 t/m 6) gezet

1.2.2 Inzet in het topspel

De inzet voor een topspel vanaf de topmeter is 5 punten. Elk topspel wordt automatisch voorafgegaan door een snel “1/0”-spel. Indien de -knop ingedrukt gehouden blijft, wordt vervolgens een topspel ge start

Een topspel kan pas worden geselecteerd indien minimaal 4 punten in de topmeter staan. Indien het “1/0”-spel dat aan een topspel vooraf gaat gewonnen wordt (99.99% kans op een “1), zal een topspel worden gespeeld. Mocht het “1/0”-spel verloren worden (0.01% kans op “O”) en de topmeter bevat hierdoor niet voldoende punten (kleiner dan 5), zal ook geen topspel worden gespeeld

1.23 Prijzen in het topspel

Prijzen worden toegekend voor gelijke symbolen op rol 1, 2, en 3 (“tic-tac- toe”), waardoor in totaal 18 winlijnen ontstaan.

Prijzen worden gegeven voor 3 gelijke symbolen op één (of meerdere) van de 18 winlijnen, en voor twee “Flamenco” gitaarsymbolen op rol 1 en 2 van één van de winlijnen. Gecombineerde prijzen worden bij elkaar opgeteld. Gewonnen prijzen worden evenredig over de inzet van de actieve meters verdeeld.

Meters kunnen maximaal 200 punten bevatten. Bij overschrijding van dit maximum wordt de meter automatisch opgenomen en naar de winbank getransporteerd. Punten boven dit maximum komen te vervallen.

De maximale waarde van de topmeter (het totaal van de meters 1 t/m 6) is 1000 punten. Indien een prijs zorgt voor overschrijding van dit maximum wordt de prijs direct naar de winbank getransporteerd en vervolgens de meter die hiervoor verantwoordelijk was opgenomen.

1.2.4 Het opnemen van meters

Meters kunnen worden opgenomen met behulp van de knoppen en . De geselecteerde meter wordt naar de winbank geschreven. Bij opname van meters met 2.6 of een oneven aantal punten volgt een automatische gok.

1.3 Het opnemen van de winbank

De maximale waarde van de winbank is 5000 punten. Punten boven dit maximum worden automatisch naar de creditmeter getransporteerd. De winbank kan worden opgenomen door middel van de knop . Bij het ingedrukt houden van de knop worden de punten geleidelijk naar de krediet meter geschreven.

Specificaties

Datum toelating: 15/01/1998
Merkteken volgnummer 0839
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags:

Meer foto's

1 Reactie op “Flamenco”

  1. Arne Scheldeman schreef:

    Beste

    Ik heb een cirsa flamingo geerfd van mijn vader.
    Ik weet echter niet hoe ik moet spelen. Pesos of zijn hier tokens voor?

    Groeten

Laat een reactie achter