Fruit Bingo

De Fruit Bingo is een gokkast van Delta met het bekende bingospel. De Fruit Bingo komt uit 1987 met MPS techniek.

De FRUIT-BINGO is gebaseerd op het bekende Amerikaanse bingospel. Over sommige fruitsymbolen op de eerste drie rollen staan nummers afgedrukt. Bij elk fruitsymbool op de 4e rol staat een balletje met een nummer van 1 t/m 25 afgedrukt. De som van de cijfers op de winlijn van de eerste 3 rollen laten de volgende spelletjes op de FEATURE-LADDER starten.

Is de som van de cijfers op de winlijn 2, dan stapt de score van de bingo score 1 stap naar links. Was het linker vlak al verlicht, dan gaat het uiterst rechter vlak branden. De fruitteller telt 10 punten af. Was de waarde reeds 10, dan verschijnt 40 op de fruitteller.

De score van de bingo-score stapt 1 stap naar rechts. Was het rechter vlak al verlicht, dan gaat het meest linker vlak branden. De fruitteller telt 10 punten op. Als de waarde reeds 40 punten was, dan wordt de nieuwe waarde 10 punten.

De bedoeling van het BINGOSPEL is om 3, 4 of 5 nummers in volgorde op een lijn (of meerdere lijnen) te krijgen. De winst per lijn staat in het verlichte vlak van de bingo-score. Tijdens het bingospel kunnen de bingo-specials met een gebruikt worden. Op de 4e rol staat bij elk symbool een balletje nummer van 1 t/m 25. Het nummer op het balletje is het nummer wat op de bingokaart verlicht wordt. De ballen-display telt 1 af. Zolang er punten op de ballen-display staan, draait de 4e rol voor een nummer op de bingo kaart. Het is niet mogelijk dat de 4e rol stopt op een balletje met het nummer dat reeds op de bingokaart verlicht is. Al naar gelang er bingo-specials verlicht zijn, gaat de pijl met de tekst ‘NUMMERS RUILEN’ knipperen. De speler kan nu door het drukken op de knipperende ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ of ‘AUTO’-knop de nummers op de bingokaart ruilen. Gedurende het bingo spel geeft de winst-display de eventuele winst aan. Alleen DIE knoppen knipperen waarvan bingo-special verlicht is. Er moet minstens 1 nummer in DAT deel verlicht zijn. Het drukken op de ‘AUTO’-knop laat de nummers automatisch naar de beste win of win-mogelijkheid draaien. Als de ‘AUTO’ knop niet knippert, kent de automaat geen betere combinatie. Door het drukken op de startknop kan de speler de 4e rol starten voor het volgende nummer.

Als de speler binnen ongeveer 25 seconden geen van de knipperende knoppen indrukt, draait de automaat automatisch naar de beste winkans en laat de 4e rol voor een nieuw nummer draaien. Heeft de speler echter al op een van de knipperende knoppen gedrukt en daarna ongeveer 25 seconden met verdere actie wacht, draait de automaat automatisch naar het volgende nummer.

Specificaties

Datum toelating: 25/08/1987
Merkteken volgnummer 0106
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , , ,

Meer foto's

Laat een reactie achter