Golden 12

De Golden 12 is een gokkast van Delta met heel veel spel. De Golden 12 komt uit 1987 en is gemaakt met JPM techniek zoals de MPS1 computer. Voor manual ga naar de CONTACT link onderaan deze pagina.

Het spel van de GOLDEN 12 is gebouwd rond een roulette met 13 nummers (O.. 12). Deze roulette wordt voor verschillende spelletjes gebruikt. Over sommige fruitsymbolen op de rollen staan cijfers van 1 t/m 3 afgedrukt. Door de naam GOLDEN 12 staan nummers met daarbij verschillende spelletjes afgedrukt. De som van de cijfers op de winlijn laat het eventuele spelletje starten.
De eerste 3 nummers hebben geen functie.

4. Fiche
Is de som van de cijfers op de winlijn 4, dan wordt de FICHE-display met I opgehoogd tot een maximum van 8 fiches. Deze fiches kan men gebruiken tijdens het ROULETTE-spel.

5. Number spin
Door op de ‘KEUZE’-knop te drukken kan de speler een nummer van 6 t/m 12 ‘aanschieten’ (reactie-stop). Als de speler na ongeveer 10 seconden nog niet op de ‘KEUZE’-knop heeft gedrukt, neemt de machine automatisch een nummer.

6. Hilo
Dit is een hoger en lager spel. Het balletje in de roulettebak rolt naar een nummer. De waarde van dat nummer wordt op het WIN-display gezet en wordt verlicht op het speelveld. De speler kan nu gokken of het volgende nummer hoger of lager is dan het verlichte nummer op het speelveld. Of kan de prijs welke op het WIN-display staat opnemen, door op de INNEN-knop te drukken. De machine helpt de speler om de beste keus te maken, door het sneller knipperen van de LAGER- HOGER- en INNENknop.
De machine houdt met het geven van de beste keus ook rekening met de win, welke op dat moment al op de WIN-display staat.
De speler heeft ongeveer 5 seconden de tijd om een beslissing te nemen. Wordt de 5 seconden overschreden, dan neemt de machine zelf de beste beslissing. Na het drukken op de hoger- of lager-knop rolt het balletje naar het volgende nummer. Is de gok goed, dan wordt de waarde van dat nummer bij het WIN-display geteld. Bij een verkeerde gok is men alle punten van de WIN-display kwijt. De speler kan altijd tussentijds zijn winst opnemen. Is de waarde op het WIN-display niet in guldens en/of rijksdaalders te betalen, dan wordt de winst naar boven afgerond.

7. Bankplus
Wanneer de som van de cijfers op de winlijn 7 is, wordt er op de BANK-display een aantal punten (1..3) bijgeteld. Het maximum wat op het BANK-display kan staan is 80 punten.

8. Roulette
Er is uitgegaan van een origineel roulette-spel waar men op verschillende plaatsen op het speelveld fiches kan inzetten. Op het speelveld van de GOLDEN 12 zijn 30 plaatsen waar men fiches kan inzetten. Het aantal fiches dat de speler kan inzetten staat op het FICHE-display. Elke fiche heeft een waarde van 2 punten (50 cent).
Bij het begin van het roulette-spel is het fiche op de ‘NUL’ verlicht. Met de KEUZE-knop kan men met dit ‘fiche’ over het speelveld ‘lopen’.
Staat het fiche op de gewenste plaats, druk dan op de START-knop. Het FICHE-display wordt met I verminderd. Staan er nog fiches op het FICHEdisplay, dan gaat de volgende fiche-positie op het speelveld branden. Is het laatste fiche ingezet, dan draait het balletje in de roulettebak naar een nummer. Na het stoppen van het balletje worden de eventuele winsten op het WIN-display gezet.

Valt het balletje op de ‘NUL’, dan wint het fiche dat op de nul staat 12x de inzet. Dat fiche en alle andere fiches, behalve die op een ‘VOL’ nummer (PLEIN) staan, gaan uit en het balletje rolt voor de overgebleven fiches nog een keer. Is de prijs op de WIN-display niet uit te betalen in guldens en/of rijksdaalders, dan wordt de win naar boven afgerond en daarna op het PUNTEN-display gezet. De speler heeft met het maximale van 8 fiches gezet op 8 ‘volle’ nummers, een kans van 8 op 13 om 12 x 2 punten te winnen met nog een extra kans van I op 13 als het balletje op de ‘NUL’ komt.

9. Serie win gamble
De machine draait naar een win-combinatie. De win wordt op het WINdisplay gezet. ‘GEWONNEN’ en ‘VERLOREN’ op de bovenruit gaat knipperen. Door het drukken op de START -knop (welke ook knippert) kan de speIer gokken of er nog een win-combinatie op de rollen komt. Gokt de speler op een win-combinatie en de gok is goed, dan blijft GEWONNEN’ branden en draaien de rollen naar een win-combinatie. De win wordt bij het WINdisplay geteld. De speler kan verder gokken, of de winst van het WIN-display met de INNEN-knop opnemen. Bij een foute gok is de speler alle punten van het WIN-display kwijt. De speler heeft ongeveer 10 seconden de tijd om een beslissing te nemen, waarna de machine automatisch de prijs int.

10. Serie win
Het balletje in de roulettebak rolt naar een nummer. De waarde van dat nummer wordt op het SERIE WIN-display gezet. Dit is het aantal dat de speler een wincombinatie op de rollen krijgt. Na het drukken op de START-knop draaien de wielen naar een win-combinatie en wordt de win op het WIN-display gezet. Nadat het SERIE WIN-display weer op nul staat of dat het WIN-display de maximale waarde van 200 punten heeft bereikt, wordt de win van het WIN-display op het PUNTEN-display gezet. De speler heeft ongeveer 5 seconden de tijd om op de startknop te drukken, daarna speelt de machine automatisch.

11. Bank win
De inhoud van het BANK-display wordt op het PUNTEN-display gezet. Na het starten van het volgende spelletje wordt er weer een begin-aantal op het BANK-display gezet.

12. 200 Punten
Op het PUNTEN-display worden 200 punten bijgeteld. Normaal gaan de prijzen op de rollen véér een spelletje met de nummers. Nummer 12 is hierop een uitzondering, daar deze prijs altijd samenvalt met een prijs op de rollen van een kers. Hier geldt de hoogste win betaalt.

SPELERS KEUS
De combinaties gemerkt met zijn combinaties waarbij de speler kan kiezen tussen:
16 PUNTEN
ROULETTE HILO
NUMBER SPIN
SERIE WIN GAMBLE

Na het krijgen van één van deze combinaties op de rollen, worden de spelIetjes en de 16 punten één voor één verlicht. Door op de KEUZE-knop te drukken krijgt de speler het verlichte spelletje (of de 16 punten).
Na ongeveer 15 seconden neemt de machine automatisch de 16 punten.
50/50 gokken
Elke win van de rollen kan door de speler gegokt worden tot een maximum van 200 punten per spel. De winkans is 50%. Bij een win-combinatie op de rollen gaat ‘VERLOREN’/GEWONNEN’ op de bovenruit, de START/GOKKEN- en HERSTEL/1NNEN-knop knipperen.
Drukt de speler op de GOKKEN-knop, dan wordt bij een goede gok de win verdubbeld. Bij een foute gok is de speler al zijn punten kwijt. De speler kan altijd de win door middel van het drukken op de INNEN-knop opnemen. De speler heeft ongeveer 10 seconden de tijd om te gokken, innen, of roulette-gokken te kiezen, daarna int de machine automatisch de win. Een win van 2 wordt na het verlopen van de tijd altijd gegokt.
Roulette gokken
Het is mogelijk/ om een win tot 64 punten op de rollen, op de ROULETTE te gokken. De speler moet dan op de knipperende ROULETTE GOKKENknop drukken. Na het indrukken van de ROULETTE GOKKEN-knop krijgt de speler I fiche met de waarde van de win, welke op het WIN-display staat. Met de KEUZE-knop kan men dat fiche op de gewenste plaats op het speelveld zetten.
Met de START-knop gaat het balletje in de roulettebak rollen. Valt het balIetje op het voor de speler juiste nummer, dan wordt de win op de WINdisplay gezet. Men kan het fiche alleen op die posities op het speelveld zetten, dat als men wint de totale win niet boven de 200 punten komt.
Met een win van 16 punten kan de speler zijn fiche op elk van de 30 posities op het speelveld zetten. De maximale win met 16 punten is, wanneer men op een ‘vol’ nummer (PLEIN) speelt, 12 x 16 192 punten.
Op elke positie, behalve de PLEIN, kan men zetten met een win van groter dan 16, en kleiner dan 51 punten. Maximale win is dan wanneer er wordt gespeeld op een transversale PLEINE 4 x 50 punten = 200 punten.
Is de win groter dan 50 en kleiner dan 65, dan kan het fiche alleen op CARRÉ, COLONNE, ZWART, ROOD, MANQUE of PASSE gezet worden. De maximale win is wanneer het fiche op CARRÉ of COLONNE is gezet 3 x 64 192 punten.

Specificaties

Datum toelating: 01/04/1987
Merkteken volgnummer 0079
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , ,

Meer foto's

1 Reactie op “Golden 12”

  1. Rick schreef:

    Ik bezit deze kast. Serie nummer 255. Echter zoek ik nog de manual hiervan.

Laat een reactie achter