Golden Win

De gokkast Golden Win van JPM komt uit 1987 en was er in een normale uitvoering en volgens ons ook in een ombouw versie.

SPELBESCHRIJVING

Golden WIN is een voor de Nederlandse markt ontworpen spel.

Deze automaat heeft vier brede rollen die conventionele fruitsymbolen vertonen met daaroverheen jokersymbolen en getallen. De totale getallen op de winlijn verlichten de 1 – 10 themalampjes waarmee diverse onderdelen voor het behaalde totaal worden toegewezen.

POSITIE 3 – ROLLEN SCHUDDEN / MULTI SCHOT.
Wanneer positie 3 wordt bereikt krijgt de speler de gelegenheid voor Rollen Schudden of Multi Schot d.m.v. de stoptoets. Indien voor Rollen Schudden wordt gekozen, worden de rollen automatisch geschud, wat de kans op nog meer getallen of winnende kombinatie oplevert. Indien voor Multi Schot wordt gekozen, beginnen de lampjes 4 – 10 willekeurig te knipperen Waarna de speler in de gelegenheid wordt gesteld d.m.v. de stoptoets een bijbehorend spel te verkrijgen. Indien positie 4 – 8 wordt bereikt krijgt de speler opnieuw de kans schudden / Multi Schot te benutten Indien positie 9 of 10 wordt bereikt, is de Schudden / Multi Schot Kans verloren en wordt het betreffende spel verkregen.

POSITIE 4 – JOLLY JOKERS.
Jokers die in de ruit te zien zijn, worden automatisch naar de matrix overgebracht; een complete lijn van 4 brengt 20 punten op, een lijn van 3 brengt er 10 op. De matrixwinsten kunnen op elk moment d.m.v. de uitkeringstoets geïnd worden. Indien er in de ruit een dubbelsymbool te zien is, wordt een eventuele jokerwinst dubbel uitgekeerd. Rolwinsten heffen de matrix op.

POSITIE 5 – JOLLY JOKERS & JOKER MIX.
Jokers die bij het bereiken van positie 5 in de ruit te zien zijn worden automatisch naar de matrix overgebracht. De speler krijgt dan het Scramble-onderdeel toegekend waarmee hij de joker op de matrix kan mixen om een hogere beloningskans proberen te behalen. Indien er in de ruit een dubbelsymbool te zien is, worden eventuele complete lijn(en) dubbel uitgekeerd. Rolwinsten heffen de dubbel en de matrix op.

POSITIE 6 – NUDGEMUNT.
Bij het bereiken van positie 6 wordt een willekeurig aantal nudgemunten in de pot geworpen. Deze munten worden gebruikt bij het bereiken van positie 8. Rolwinsten heffen de nudgepot op.

POSITIE 7 – WIN-HOLDKANS.
Telkens bij het bereiken hiervan krijgt de speler een win-holdkans tot een maximum van 99. Wanneer er vervolgens een rolwinst wordt behaald, heeft de speler de kans de winst vast te houden voor het volgende spel d.m.v. de win-holdgok.

POSITIE 8 – ROL NUDGE.
Bij het bereiken hiervan krijgt de speler d.m.v. de stoptoets een van de vier rol-nudge-panelen waardoor hij de mogelijkheid heeft de nudgemunten uit de pot te gebruiken met de respektievelijke rol nudge. De beste nudgewinst verschijnt op de beloningsladder. Aan het eind van ieder spel kan de speler de afgebeelde winst d.m.v. de supernudge-knop nemen waarna hem de mogelijkheid tot gokken wordt geboden.

POSITIE 9 – GOLDEN WIN SPEL.
Bij het bereiken hiervan licht een letter van het woord Golden Win op. Indien Golden Win Geheel verlicht is zullen de beloningen op het Golden Win rad willekeurig knipperen. De speler krijgt dan de kans een winst te behalen d.m.v. de stoptoets en daarna de mogelijkheid tot gokken met een herhalingskans d.m.v. de Yes / No gok aan het begin van het volgende spel. Indien het no oplevert wordt het normale spel toegekend. Indien het yes oplevert wordt het onderdeel opnieuw toegekend.

POSITIE 10 – GOLDEN WIN SPIN.
Bij het bereiken hiervan beginnen de beloningen op het Golden Win rad te draaien. De speler krijgt dan de kans om bij elke spin een beloning van tussen 10 – 200 punten te behalen. De winst wordt automatisch op de winstmeter overgebracht. Daarna wordt de speler de Yes / No gok aangeboden. Indien dit no oplevert wordt het normale spel toegekend. Indien het yes oplevert krijgt de speler opnieuw een spinkans.

GAMBLE
Het gamble-onderdeel loopt op tot maximaal 200 punten. Op winsten van 100 en 150 is een inzet zonder verlies mogelijk. Tussen 50 en 150 worden 100 punten ingezet en 150 tussen 100 en 200 punten.

Voor emulatie versie ga je naar Fruit-Emu.

Specificaties

Datum toelating: 12/07/1987
Merkteken volgnummer 0102
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , , , , , , ,

Meer foto's

Laat een reactie achter