Lucky Shot

De LUCKY SHOT gokkast van Delta uit 1988 is gebaseerd op een JPM kabinet met een MPS-unit. Op de bovenruit staan de verschillende spelletjes afgebeeld:

A. FEATURE WHEEL Een cirkel met 24 balletjes er omheen.
B. GAMBLE SHOT 5 vlakken met verschillende featuresen of prijzen welke de speler kan selecteren en 10 balletjes.
C. ROLLEN RUILEN Een cirkel, die verlicht wordt als de speler van een ‘ruil’- een ‘win’- combinatie kan maken.
D. WIN/NIETS Tekst welke oplicht als men een prijs wint c.q. verliest

LED-display
De LED-display is op de bovenruit afgebeeld. Er zijn 4 display’s met de volgende functies:

PUNTEN-DISPLAY
Deze display heeft 4 digits en houdt het aantal punten bij. 1 punt is 25 cent.

WIN-DISPLAY
Alle winsten worden op deze display gezet, waarna de speler zijn win kar ‘gokken’ of opnemen (max200).

BONUS-DISPLAY
De waarde van de bonus wordt op deze display gezet. Deze waarde kan variƫren van 10 t/m 50 punten.

EXTRA HOLD-DISPLAY
Het aantal maal dat men een hold’-combinatie extra kan vasthouden. Het maximum is 3. De onderruit heeft vele verschillende features. Er zijn verschillende spelletjes in de ‘LUCKY SHOT’, zoals ‘FEATURE WHEEL’ en GAMBLE-SHOT’, welke op verschillende manieren ‘gestart’ kunnen worden. Om in een van de spelletjes te komen, is er een LADDER’ met nummers van 1 t/m 9. De ‘LUCKY SHOT’ neemt het aantal stappen op de ‘LADDER’ welke gelijk is aan de som van de cijfers op de winlijn. Op de LADDER staan de volgende spelletjes:

BONUS TELLER
De BONUS-teller, welke varieert tussen de 10 en 50 punten, telt 10 punten opWas de waarde al 50 dan wordt de nieuwe waarde 10 punten.

BALL SHOT
De speler kan d.m.vhet drukken op de startknop een balletje rond het ‘FEATURE WHEEL’ aanschieten. Het is de bedoeling om de balletjes naast elkaar te krijgen. Tijdens het ‘FEATURE WHEEL spel kan men deze balletjes gebruiken om een spelletje uit het ‘FEATURE WHEEL’ te winnen. Zijn er al 6 balletjes verlicht dan gebeurt er niets. Als de speler na ongeveer 10 seconden niet op de startknop drukt schiet de machine automatisch een willekeurig balletje aan.

EXTRA HOLD
De waarde van de EXTRA HOLD-teller wordt met 1 opgehoogd. De maximale waarde is 3. De speler kan de extra-holds gebruiken na het normale’ vasthouden. De extra hold-teller wordt na elke win op nul gezet.

ROLLEN RUILEN
Is de som van de cijfers op de winlijn 5 dan gaat de pijl met de tekst ‘ROLLEN RUILEN branden. Deze pijl blijft verlicht totdat er een ruil- combinatie op de winlijn komt. Men kan dan deze ruil’-combinatie ruilen voor een win-combinatie.
De speler heeft echter ook de mogelijkheid om de rollen NIET te ruilen en verder te spelen met een kans op een betere ruil-combinatie. In dat geval drukt de speler gewoon voor het volgende spel. De groene en rode cirkels op de bovenruit knipperen. Stopt het licht op de groene cirkel dan blijft de pijl nr5 verlicht. Stopt het licht op de rode cirkel dan gaat pijl nummer 5 uit en verliest men het ‘ROLLEN RUILEN’-spel. De winkans is 50%. Een ruilcombinatie is ook die van 1 KERS op de middelste 2 rollen. Na het drukken op de RUILEN’- knop krijgt de speler een win van 1 KERS (links of rechts).

GAMBLE SHOT
De 5 vlakken met features op de bovenruit worden om en om verlicht. Door het drukken op de startknop kan de speler een feature’ kiezen. Na het drukken op de startknop, wanneer het gewenste vlak verlicht is, wordt het balletje afgeschoten. Stopt het balletje in het geselecteerde vlak dan wint de speler de feature. De winkans is d.m.v. groene en rode vlakjes aangegeven.
De speler kan op de volgende features spelen:

24 PUNTEN (5:10)
Deze 24 punten worden op de win-display gezet, waarna de speler deze kan gokken of opnemen. De winkans is 50%.

120 PUNTEN (1:10)
Met een winkans van 1 op 10 kan 120 punten gewonnen worden welke van de win-display direct naar de punten-display wordt gezet

STREAK WIN GAMBLE (2:10)
De ‘LUCKY SHOT neemt in zijn geheugen een aantal win-combinaties (1..10). De rollen draaien naar de eerste win-combinatie en de win wordt op de WIN-display gezet. De teksten WIN en NIETS gaan knipperen. De speler kan nu gokken of er nog een win-combinatie komt of de win van de win-display opnemen. Gokt de speler op nog een win-combinatie en de gok is goed, dan wordt ook die win bij de win-display opgeteld. Bij een verkeerde’ gok verliest men alle punten van de win-display. Mocht de speler gedurende ongeveer 10 seconden geen aktie ondernemen dan wordt de win automatisch opgenomen.

BONUS (3:10)
De speler heeft, als de BONUS geselecteerd is, een kans van 3 op 10 om de bonus met de waarde welke op dat moment op de BONUS-display staat, te winnen. Nadat de bonus op de win-display is gezet kan men de win gokken of opnemen. Bij het starten van het volgende spel wordt er automatisch weer 10 punten op de bonus-display gezet.

FEATURE WHEEL (4:10)
40% Kans is er om het FEATURE WHEEL’-spel te winnen. De bedoeling van het FEATURE WHEEL is om een of meer segmenten in de cirkel te verlichten. Deze segmenten worden verlicht als alle balletjes bij dat segment verlicht zijn. De speler kan d.m.v. het drukken op de 2e en 3e vasthoudknop de balletjes links- c.q. rechtsom rond het feature wheel draaien. Is een segment verlicht, dan kan men de win of feature nemen door het drukken op de NEEM FEATURE -knop boven de bovenruit. Om een win in het feature wheel te winnen moet men minstens 2 balletjes naast elkaar verlicht hebben. Zijn er geen 2 balletjes naast elkaar verlicht dan verschijnt er in het feature wheel de tekst GEEN WIN MOGELIJK en daarna knippert de tekst DRUK OP RUILEN. De speler krijgt dan door het drukken op de RUILEN’-knop een andere willekeurige combinatie van de balletjes. De LUCKY SHOT’ ruilt automatisch de balletjes als de speler gedurende ongeveer 10 seconden niet op de RUILEN’-knop drukt. Is er na het ruilen nog geen win, dan knippert de tekst ‘GEEN WIN MOGELIJK’ en ‘NIETS’. Dit is dan het einde van het feature wheel-spel. Bij het starten van het volgende spel gaan alle balletjes rond het feature wheel uit.

Specificaties

Datum toelating: 07/03/1988
Merkteken volgnummer 0138
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , , , ,

Laat een reactie achter