Mazzel Machine

De Mazzel Machine gokkast is een fruitautomaat uit 1987 van Veltmeijer. De Mazzel Machine is gemaakt door Trident en kennen geen matrix schakeling. Alles wordt apart aangestuurd vanaf het bord. Lampjes zijn ook allemaal 24v!

Spelbeschrijving Mazzel Machine

Alle prijzen komen door fruitsymbool-combinaties van de rollen tot stand. Deze combinaties en hun prijzen staan aangegeven op de onderruit. Elke prijs kan op 2 manieren gegambled of, vanaf 4 credits of meer op 2 manieren “geind” worden.
Klavertjes-4 welke geen wincombinatie vormen worden automatisch overgenomen op de klavertjes-4-balk beneden op de rollenruit. Een-lucky-klavertje-4″ op eerste rol geeft de mogelijkheid om m.b.v. de stop-knop zoveel mogelijk klavertjes-4 te verlichten. Alle klavertjes-4 verlicht geeft 2 credits en dus een autogamble. Zijn nog niet alle klaver tjes-4 verlicht en valt er een prijs dan gaan de verlichtte klavertjes-4 uit en begint men met een volgend spel weer vanaf het eerste klavertje-4.

Win-gamble spel.

M.b.v. de start/gamble-knop kan de speler een gewonnen prijs meerdere malen, tot maximaal 200 credits, verhogen.

Opmerking: een 40 credits prijs (SUPER FRUIT win en SUPER HILO) wordt in 20 + 20 credits op het gewonnen en bank-display aangeboden.

Feature-gamble spel.

M.b.v. de “gamble-feature”-knop kan men proberen een van de 5 features te winnen. Deze features zijn:

1. SUPER FRUIT
2. HI-LO FRUIT
3. MAZZEL GAME
4. BAR’S ‘N 7’S
5. SUPER BAR’S ‘N 7’S

Innen van een prijs.

Afhankelijk van dipswitch 6 kan een gewonnen prijs direct uitbetaald worden of men kan d. m.v. de “cancel/innen”-knop een gewonnen prijs innen, d.w.z. de gewonnen spelen worden vanuit het gewonnen”-display overgenomen in het “bank” – display.

Opmerking:

Het innen van de bank-credits kan, d.m.v. de “cancel/innen” knop, pas gebeuren als er geen credits meer in het credits display worden weergegeven!

Nemen van een feature.

In plaats van een prijs in de vorm van credits te innen kan men een feature m.b.v. “neem feature”-knop spelen.

Opmerking:
Bij het win-gamblen wordt de feature gamble niet mee verhoogd en omgekeerd bij het feature-gamblen wordt de evenredige prijs niet verhoogd op de win-gamble-ladder en in het “gewonnen-display. Verliest men bij een van beide gambles dan vervallen automatisch alle gewonnen prijzen of te spelen c.q. te nemen features.

Features.

We onderscheiden in oplopende volgorde:

1. SUPER FRUIT en
2. SPEEL SUPER FRUIT
3. HI-LO FRUIT
4. MAZZEL-GAME
5. BAR’S ‘N 7’S en
6. SUPER BAR’S ‘N 7’S en
7. SPEEL BAR’S ‘N 7’S

1. Super fruit.

Wordt SUPER FRUIT aangeboden (constant verlicht) dan zullen de fruit-symbolen van links naar rechts worden verlicht. M.b.v. de neem feature”-knop kan men nu het gewenste symbool “vast zetten” c.q. constant laten verlichten.

2.Speel super fruit.

Men kan het SUPER FRUIT-spel spelen zodra er een of meerdere symbolen van de 10 SUPER FRUIT-symbolen verlicht zijn. Zowel de knop “SUPER FRUIT als ook de indicatie “speel SUPER FRUIT 40 zullen dan knipperen. Drukt men op de “SUPER FRUIT-knop dan zal rol 1 naar een willekeurig symbool draaien en stoppen.

Komt dit symbool overeen met een van de verlichtte SUPER FRUIT-symbolen dan wint men 40 credits. Is bet rolsymbool niet verlicht op de balk dan heeft men verloren en gaan ook alle andere verlichtte symbolen uit”.

3. Hi-lo fruit.

Wordt HI-LO FRUIT aangeboden (constant verlicht) dan kan m.b.v. de neem feature -knop het HI-LO FRUIT spel gestart worden. Voordat men het hilo spel nu kan gaan spelen bestaat de kans dat men “ANDER SYMBOOL ?” of “GELIJK IS GOED ! aangeboden (verlicht) krijgt.

Van de fruitsymbolen op de ladder welke in 2 helften rechts op de onder- en bovenruit is geplaatst zal er uiteindelijk een worden verlicht. Dit verlichtte symbool is de uitgangs positie voor het HI-LO spel. Bovendien zal het eerste “juiste keuze”-vlakje (naast het ander symbool -kaartje) gaan knipperen. M.b.v. de “stop”-knop en de pijlen “BOVEN” en “ONDER- kiest men boven of onder t.o.v. het verlichtte symbool. Wordt er “ANDER SYMBOOL ?” aangeboden en is de keuze-uitgangspositie slecht, bijvoorbeeld sinas of peer, dan kan men een ander symbool vragen m.b.v. de “neem feature”-knop.
Deze mogelijkheid is echter eenmalig tijdens de eerste 3 keuzes van het hilo-spel.

Na de gemaakte keus start rol 1 en stopt op een van de symbolen welke voorkomen op de fruitsymbolen ladder. Ligt dit nieuwe symbool daadwerkelijk boven of onder het verlichtte symbool dan is de gemaakte keuze juist geweest en wordt het linker gele vlakje constant verlicht en gaat het volgende juiste keuze vlakje knipperen.

Wordt er “GELIJK IS GOED” aangeboden dan is de gemaakte keuze ook goed als het zelfde symbool terugkont en wordt een van de hilo-goede-keuze vlakjes verlicht.

Na drie juiste keuzes (vlakje met 3 FRUIT WIN wordt dan ver licht) wint men de 3 symbolen-win van het laatste verlichtte symbool op de ladder. De eerste 3 rollen draaien naar deze wincombinatie en het “gewonnen spelen”-display geeft de prijs weer.
Men kan nu deze win nemen m.b.v de “neem feature”-knop of doorgaan met het HI-LO spel.

Gaat men door met boven of onder kiezen dan draaien en stoppen alle rollen (stopvolgorde van R –>L) en wordt rol 1 uiteindelijk verlicht (tegelijk met het corresponderende symbool op de hilo fruitladder). Wint men na nog eens twee juiste keuzes de 4-symbolen-win van het laatst verlichtte fruitsymbool op de ladder.
Neemt men de 3-symbolen-win m.b.v. de “neem feature”-knop dan wordt deze win weer op beide gamble-ladders aangeboden en kan men weer gamblen of innen.

4. Mazzel game.

Ook de MAZZEL GAME wordt met behulp van de “neem-feature” knop genomen en gestopt. Dit “stoppen’ houdt in dat een van de features uiteindelijk verlicht zal blijven. Dit kan zijn

A. 3 EXTRA SUPER FRUIT
B. TURBO GAMBLE
C. SUPER HILO
D. 4 FRUIT WIN
E. 3 FRUIT WIN
F. VUL IN
G. SMASH A COIN
H. MAZZEL KEUZE

A. 3 EXTRA SUPER FRUIT.

Er worden 3 volledig willekeurige fruitsymbolen op de superfruit-balk verlicht, zie ook SPEEL SUPER FRUIT.

B. TURBO GAMBLE.

Het TURBO GAMBLE instructie-vlak naast de win-gamble-ladder op de onderruit wordt nu verlicht. Bij een eventuele win zullen de knop “TURBO GAMBLE en het instructie-vlakje gaan knipperen. Wordt nu deze TURBO GAMBLE”-knop bediend dan wordt elke prijs direct een stap verhoogd (ofwel verdubbeld) en wel op beide gamble-ladders.

C. SUPER HILO –ELKE WIN X2–GELIJK IS GOED!–ANDER SYMBOOL?

Hetzelfde HI-LO FRUIT-spel, zoals reeds eerder beschreven, kan nu gespeeld worden maar elke win wordt nu direct verdubbeld (weergegeven in het gewonnen display). GELIJK IS GOED! is nu tijdens het hilo-spel (alle 5 keuzes) van kracht (dus meerdere malen van toepassing !!). ANDER SYMBOOL ? is ook nu eenmalig tijdens de eerste 3 keuzes (tot aan de hilo 3 fruit win) van kracht.

D. 4 FRUIT WIN.

Op de Hi-Lo Fruit-ladder worden nu de fruitsymbolen wille keurig knipperend verlicht. M.b.v. de “STOP”-toets kan men een van deze fruitsymbolen “stoppen” (constant verlichten). De 4 rollen zullen nu naar dit symbool draaien en de prijs wordt nu op de gamble-ladders aangeboden (ook in het gewonnen-display).

E. 3 FRUIT WIN

Zelfde als 4 FRUIT WIN maar dan 3 fruitsymbolen win op de eerste 3 rollen.

F. VUL IN.

Met behulp van de “STOP”-toets kan men nu proberen zoveel mogelijk letters van de “MAZZEL MACHINE”-woorden te verlichtten. Zijn alle letters verlicht dan wint men 100 credits welke weer op de gamble-ladders worden aangeboden.

5. Bar’s ’n 7’s.

D.m.v. de lichten. neem feature”-knop kan men een bar of een 7 verlichten

6. Super bar’s n 7’s.

D.m.v. de “neem feature”-knop kan men 2 bar’s of 2 7’s of een bar en een 7 verlichten.

7. Speel bar’s ’n 7’s.

Zodra men op de rollen bar’s of 7’s op de winlijn krijgt en als de eventueel voor een 3 win of 4 win nodige bar’s en/of 7’s verlicht zijn kan men deze knipperende bar’s of 7’s, m.b.v. de “BAR’s ’n 7’s-knop overzetten op de rollen. Er zal altijd eerst een 3 win worden aangegeven (tenzij een 4 win de enigste mogelijkheid is), d.w.z. de automaat zal de juiste symbolen automatisch overzetten.

Is er een 3-BAR-win (of 4-BAR-win) als ook een 3 of 4 7-win te maken dan zal men na het bedienen van de BAR’s ’n 7’s-knop de keuze m.b.v. de stop-toets kunnen maken. De 3 of 4-symbolen win wordt dan weer op de gamble-ladders aangeboden. Is er alsnog een 4 win mogelijk met een verlicht bar’s ’n 7’s-symbool dan kan men deze alsnog overzetten.
Zijn de bar’s ’n 7’s-symbolen dusdanig verlicht dat er een directe 3 symbolen-win voorhanden is, en heeft men geen credits meer in het credits-display, dan kan men deze win weer met de bar’s ’n 7’s-knop overzetten en innen of gamblen. De automaat zal dan eerst de hoogste win overzetten.

Uiteraard is een 3 bar of 3 7-win welke men vanuit het hilofruit-spel of vanuit de mazzel-game –> 3 fruit win ge wonnen heeft, aan te vullen tot een 4-symbolen win.

Wordt er een rollen-win, bijvoorbeeld 1 kers-win, op de gamble-ladders en bar’s ’n t’s aangeboden dan moet er gekozen worden voor een van beide mogelijkheden. Na de gemaakte keuze vervalt de niet gekozen mogelijkheid.

Mogelijk is ook dat men zowel bar’s en/of 7’s kan overzetten als ook bar’s ’n 7’s verlichten.

Op het moment dat er 4 Bar’s of 4 7’s verlicht zijn worden deze automatisch op de rollen gezet en kan men weer de prijs innen (bij 4 Bar’s win automatisch !) of gamblen.

Specificaties

Datum toelating: 23/09/1987
Merkteken volgnummer 0110
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , ,

Meer foto's

Laat een reactie achter