Tyrex

De gokkast Tyrex van Rouyvoet stamt uit 1993 in het gemodificeerde ex ’88 kabinet met 68000 techniek. Er was ook nog een 2e uitvoering de Tyrex Cash Flash.

Basisspel
Het basisspel bestaat uit de drie onderrollen. De prijzen vallen op één winlijn, alleen de Tyrex geeft prijs op elke willekeurige combinatie. Verder kent het basisspel een hold mogelijkheid.

Behaalde winst
Alle behaalde winst uit het basisspel verschijnt op het winst-venster. Als u winst in het basisspel heeft behaald kunt u daarmee de volgende dingen doen:
1. U gebruikt de winst om verder te spelen in het basisspel.
2. U gokt met de behaalde winst.
3. U spaart de winst uit het basisspel om pas later te gaan gebruiken in het vervolgspel.
4. U speelt met de behaalde winst meteen in het vervolgspel.
Na het gokken kan de winst nog altijd voor het basisspel, het vervolgspel of om te sparen gebruikt worden. Bedraagt de behaalde winst 200 punten dan wordt deze winst automatisch bij de punten op het spelen-venster geteld.

1. Doorspelen in het basisspel:
Met de knop VAST B / WINST NAAR SPELEN worden de punten uit het winstvenster bij de punten van het spelen-venster geteld. Met deze punten wordt dan in basisspel verder gespeeld.

2. Gokken met de behaalde winst:
Met de knop GOKKEN kunt u gokken met de winst die op het winst-venster staat. Deze winst wordt dan nul ingeval van verlies of verdubbeld ingeval van win. De maximum inzet bij het gokken bedraagt 100 punten.

3. Behaalde winst sparen:
Winst uit het basisspel kan gespaard worden met behulp van de spaarkaart om later te gaan gebruiken in het vervolgspel. Met de knop WINST NAAR SPAARKAART wordt de behaalde winst naar de spaarkaart geschreven (Een getal ter grootte van de behaalde prijs licht op in de spaarkaart en de winst wordt weggeteld). Alle prijzen van 4, 8, 16, 32 en 64 kunnen, mits plaats in de spaarkaart, gespaard worden.

4. Meteen spelen in het vervolgspel:
Met de knop VERVOLGSPEL SPELEN kunt u met de behaalde winst uit het basisspel meteen in het vervolgspel spelen. Na het indrukken van deze knop worden de punten van het winst-venster naar de dinometer getelt. De maximale winst in het vervolgspel is nu 200 punten.

Vervolgspel
Het vervolgspel speelt zich af op de drie bovenrollen. Prijzen worden nu echter “crisscross” gewaardeerd en er is nu geen hold mogelijkheid. Indien het aantal punten op de dinometer groter of gelijk is aan 16 dan is de inzet per spel 16 punten. Is het aantal punten op het dinometer kleiner dan 16 dan is de inzet per spel 4 punten.

Beginnen met het vervolgspel
Om met het vervolgspel te kunnen beginnen moeten er gespaarde punten uit de spaarkaart opgeroepen worden. Met de knop SELECTEER PRIJS UIT KAART kiest u de waarde van de punten die u wilt oproepen. (De op het moment geselecteerde waarde knippert in de spaarkaart) Met de knop KAARTPRIJS NAAR DINOMETER worden de gespaarde punten uit de spaarkaart naar de dinometer geschreven. Er kan maar één soort punten tegelijkertijd naar de dinometer geschreven worden. (Er kunnen dus geen 4-prijzen en 8-prijzen tegelijkertijd naar de dinometer geschreven worden).

1000 punten
De maximaal te behalen winst in het vervolgspel is afhankelijk van het aantal keer dat er punten uit de spaarkaart naar de dinometer zijn geschreven. Als u bijvoorbeeld twee keer een bepaalde prijs naar de dinometer schrijft wordt het maximaal te behalen aantal punten in het vervolgspel 2 x 200 = 400 punten. Bij 5 dezelfde punten is dan de maximaal te behalen winst 5 x 200 = 1000 punten.

Gokken in het vervolgspel
Indien in het vervolgspel de mystery prijs valt wordt, mits het aantal punten op de dinometer niet maximaal is, de supergok aangeboden: Door op de knop GOKKEN te drukken worden maximaal 100 punten van de dinometer naar het winst-venster geschreven. Vervolgens wordt dit aantal nul of verdubbelt.
Ingeval van verdubbeling worden de punten van het winst-venster weer naar de dinometer geschreven.

Specificaties

Datum toelating: 20/12/1993
Merkteken volgnummer 0578
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: ,

Meer foto's

Laat een reactie achter