Win Spin

De Win Spin is een gokkast van eurocoin in het MUST kabinet met MPU4 techniek van Barcrest. De Win Spin is een speelautomaat uit 1988. Het spel is gebaseerd op een 4-roller, met kaartsymbolen over de normale fruitsymbolen op de 1e en te rol geprojecteerd tby het hoger lager spel.

SPELBESCHRIJVING:
Werp geld in. De credits verschijnen op het display. Door het drukken op de nu knipperende startknop wordt het spel gestart. De 4 rollen gaan draaien. Na enkele seconden stoppen zij een voor een.
Indien op de winlijn een combinatie staat die in het winplan voorkomt, heeft men prijs. Ook kan het voorkomen een bijna prijs te hebben. In dat geval biedt de machine een extra kans door deze combinatie vast te houden, om in het eerstvolgende spel alsnog te proberen een prijs. te behalen.

Indien een speler geen gebruik wenst te maken van deze AUTOMATISCHE HOLD, kan hij dit opheffen door op de herstelknop te drukken. Heeft de speler prijs, dan verschijnt deze op het display. Een speler heeft de mogelijkheden het volgende met zijn prijs te doen:

1. Opnemen in de vorm van credits door het drukken op de knop INNEN.
2. Gokken voor een hogere prijs door het drukken op de knop GOKKEN.
3. Bij bepaalde prijzen kan men ook nog kiezen voor hi/lo gokken door het drukken op de knop HI/LO.

GOKKEN ZONDER VERLIES
Normaliter kan men alleen gokken tussen DUBBEL en NIETS. Bij een win vanaf 8 wordt gokken anders, het wordt dan nl. gokken zonder verlies. Dit gaat als volgt:
Op het display staat nu WIN 8, en op de gokken ladder wordt het 8 paneel verlicht. Links en rechts hiervan knipperen de getallen 4 en 10 om en om, met de nodige sounds. De speler drukt op gokken. Het knipperen van de 2 naast liggende prijzen stopt. Stopt hij op prijs 10, dan heeft men dat gewonnen en mag men door gokken etc. Zodra het knipperen op een lagere prijs stopt, beƫindigen we het gokken. De speler wint automatisch deze prijs. Het behalen van 200 is het maximum. Dit wordt automatisch uitbetaald.

HI/LO SPEL
Bij bepaalde prijzen kan een speler niet alleen de keuze maken uit gokken of innen, maar is ook de keuze hi/lo gokken mogelijk. Deze keuze kan gemaakt worden op de prijzen 10,20,50 en 100. Beurtelings lichten de knoppen GOKKEN en HI/LO op.
Kiest een speler voor hi/lo, dan gaat boven rol 1 het lampje van de bank knipperen. Op het display wordt nu de hi/lo winstkans voor de beste kaart keuze aangegeven.
Probeer nu de bank te verslaan op rol 4. Kies voor hoger of lager dan de bankkaart. Zodra de keuze is gemaakt draait rol 4 naar een kaart.

Heeft men een foutieve keuze gemaakt, dan verliest men de prijs. Heeft men een juiste keuze gemaakt dan is men een stap verder op de gokladder. Bij gelijke kaart als de bank, verliest de speler. Het display toont welke prijs men nu kan nemen mbv de innen knop en het gokken win percentage voor het geval de speler verder wil gokken.

Ondertussen heeft de bank de kaart van de speler overgenomen. Keuze voor normaal gokken is in de linker rij niet mogelijk, alleen in het midden van de gokladder.
Zodra een getal stopt op de laagste waarde van de twee stopt het gokken. De speler wint automatisch deze prijs. Het behalen van 200 is het maximum en wordt automatisch uitbetaald.

FEATURES
1-3 WINSPINS: Men wint een willekeurig aantal WINSPINS tussen 1 en 3.
KIES EEN PRIJS: De rollen lopen in een snel tempo 4 x achter elkaar naar een winnende combinatie. Het is aan de speler de beste prijs er uit te kiezen mbv de innen-knop. Indien de speler geen keuze heeft gemaakt krijgt hij automatisch de 1e prijs uitgekeerd.
STAP EN KIES: De 1e rol loopt een willekeurig aantal stappen op en neer. De speler bepaald mbv de innen-knop met welk symbool hij het liefst een winlijn zou willen hebben. De rollen lopen hier dan heen.
8 WINSPINS: Men wint 8 WINSPINS.

FRUITKAART
Tijdens het draaien van de rollen knippert het paneeltje “SYMBOLEN VAN DE WINLIJN WORDEN IN DE BIGWHEELS OVERGENOMEN”. Als dit vakje verlicht is wanneer de rollen gestopt zijn, worden de symbolen van de winlijn in de big wheels overgenomen. Als er een of meerdere lijnen compleet zijn, geeft de machine dit aan door de betreffende winlijn (en) een voor een te laten knipperen. De speler kan op elk gewenst moment elke complete lijn inwisselen voor 1 WINSPIN mbv de NEEM LIJNEN knop, of door spelen voor meer. Indien er tussentijds een prijs wordt gewonnen gaan de symbolen in de big wheels uit. Er is een situatie waarbij, indien men een prijs vergokt heeft naar niets, de kans wordt geboden om de bigwheels te herstellen. Dit wordt op het display getoond mby “HERSTEL JA/NEE”.

WINSPINS
Een speler kan zowel uit de bigwheels als uit het hi/lo gokken WINSPINS winnen. Alleen de uit de bigwheels gewonnen WINSPINS kunnen worden gegokt: 1 hoger/1 lager. Na 1 hoger mag men dit nogmaals proberen, etc. etc., tot het maximimum van 10. Na 1 lager is het gokken voorbij, en gaan we automatisch starten met de winspins.
In de bigwheels knipperen nu in een vrij hoog tempo, in een willekeurige volgorde een aantal lampjes. De speler moet proberen, wanneer zijn gewenste symbool oplicht, mbv de startknop hierop te stoppen.

De rollen lopen nu naar een winlijn met dit symbool. De prijs wordt op de winspinteller gezet. Men kan nu het volgende symbool schieten. De rollen lopen weer naar een winlijn met dat symbool en de prijs wordt weer op de winspinteller bijgeteld. Na de laatste winspin worden de totaal punten van de winspin- teller op het creditdisplay bijgeteld. Maximaal kan men in de winspin serie 200 winnen.

NEEM HOLD
Tijdens het spel gaat spontaan NEEM HOLD knipperen. mbv de WINSPIN knop kan het nu knipperende symbool uit de bigwheels naar de winlijn worden overgebracht om hiermee een HOLD combinatie te vormen.

NEEM WIN
Tijdens het spel gaat spontaan NEEM WIN knipperen. mbv de WINSPIN knop kan het nu knipperende symbool uit de bigwheels naar de winlijn worden overgebracht om hiermee een WIN combinatie te vormen.

Specificaties

Datum toelating: 20/06/1988
Merkteken volgnummer 0154
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , , , , ,

Laat een reactie achter