Power Play

De Power Play is een gokkast van Eurocoin uit 1986. Het kabinet is hetzelfde als de Hyperpot en de Coin Shoot. Wij hebben de orginele manual van de Power Play.
Dit spelconcept is bedacht door Jan Tooten, destijds directeur van Eurocoin.

Het spel is gebaseerd op een 4 roller, met cijfers over de normale fruit symbolen geprojecteerd. Met behulp van deze cijfers kan de speler in een vervolgspel terechtkomen, waarin weer diverse features mogelijk zijn.

Indien op de winlijn een combinatie staat welke op de winkaart voorkomt heeft men een prijs. Ook kan het voorkomen een bijna prijs te hebben. In dat geval biedt de machine een extra kans door deze combinaties vast te houden en in het eerstvolgende spel proberen alsnog een prijs te behalen. Indien een speler geen gebruik wenst te maken van deze automatische hold, kan hij dit opheffen door op de HERSTELKNOP te drukken.

Een speler heeft de mogelijkheid het volgende te doen met zijn gewonnen prijs:
1. Opnemen in de vorm van credits door het drukken op de knop INNEN.
2. Gokken op dubbel of niets door het drukken op de knop START/GOKKEN.
Op de rollen worden over het normale scala van fruitsymbolen cijfers geprojekteerd. Cijfers welke op de winlijn voorkomen, worden bij elkaar opgeteld en het daarbij overeenkomende getal gaat oplichten. Men kan krijgen niets t/m het getal 8.

GETAL 1. Men wint niets.
GETAL 2. Men wint niets.
GETAL 3. Door het drukken op de Powerplay knop en een van de 4 holdknoppen, kan men de verlichte sterren in de Superpot laten roteren en zo een winnende lijn creeren.
POWERPLAY + hold 1, de verlichte sterren van het 4-tal links boven.
POWERPLAY + hold 2, de verlichte sterren van het 4-tal links onder.
POWERPLAY + hold 3, de verlichte sterren van het 4-tal rechts boven.
POWERPLAY + hold 4, de verlichte sterren van het 4-tal rechts onder.

GETAL 4, Men kan kiezen tussen drukken op de POWERPLAY knop of doorspelen. Door het drukken van de speler op de knop met het hamersymbool, schiet men omhoog in de bel en komt dan terecht in een van de zes omliggende vakken. De zes vakken geven van linksonder en dan in de richting van de klok de volgende features:

– 200 – Men wint een prijs van 200 credits, welke prijs automatisch wordt uitgekeerd in credits. Gokken van deze prijs is niet mogelijk.

ROLLEN CRAZY:
Zolang het spel ROLLEN CRAZY voor duurt, lopen de 4 rollen bij iedere druk op de startknop naar een winnende combinatie. Hierna knipperen de panelen VERVOLG ROLLEN CRAZY en STOP ROLLEN CRAZY om en om. De speler moet door het drukken op GOKKEN proberen te stoppen op VERVOLG ROLLEN CRAZY.
Lukt dit, dan gaat de feature door. Lukt dit niet dan komt het totaal gewonnen aantal credits als win op het display te staan.

VUL SUPERPOT
In de Superpot wordt random een ster ingevuld. Indien er door de verlichte sterren een prijs ontstaat (4 sterren in een lijn, horizontaal, vertikaal of diagonaal) kan de speler zijn prijs incasseren door het drukken op de knop NEEM POT. Hij kan ook door sparen voor een grotere prijs. Indien het paneel SUPERPOTWINS DUBBEL is verlicht, keert de automaat dubbel uit. Indien een lijn volledig ingevuld is zal deze lijn gaan knipperen.

Wanneer een willekeurige prijs wordt gewonnen zijn 2 situaties mogelyk:
1. Er is nog geen lijn volledig verlicht – Alle sterren blijven verlicht.
2. Er is minimaal een lijn volledig verlicht. Alle verlichte sterren cancelen nu.

MIX EN STAP
Op het display verschijnt MIX EN STAP en later START NU. Als er op de startknop gedrukt wordt gaan de rollen draaien een andere positie. Vanuit deze uitgangspositie stappen de rollen steeds alle 4 simultaan 1 positie omhoog en 1 positie omlaag. Een speler kan met behulp van de holdknoppen proberen een winnende of en interressante holdcombinatie te maken. Door het drukken op start wordt een eventuele win in het volgende spel uitgekeerd: Door het drukken op HERSTELLEN komen de 4 rollen weer terug in de uitgangs positie. Het stappen gebeurt een gelimiteerd aantal spelen.

ROZET SPEL.
Indien de speler in de bel in het betreffende vakje komt, worden alle aanwezige rozetten welke op de winlijn voorklomen op de gelijke positie in het vak overgenomen. Door de 3 linker, 3 rechter of alle 4 rozetten aan te schieten kan men resp. winnen 50, 50 of 100 credits. Indien het onderste paneel van ROZETSPEL verlicht is, worden deze prijzen verdubbeld.

GETAL 5. ROZET EN SUPERPOT WINS DUBBEL.
Deze panelen blijven verlicht tot aan het eerst volgende win.

GETAL 6. Man kan kiezen om een rijksdaalder of een gulden in te werpen, of normaal door te spelen.
Indien de speler een rijksdaalder of gulden inwerpt krijgt hij 10 of 4 credits. Maar het is ook mogelijk dat er random een extra aantal credits worden uitgekeerd. Dit wordt op het display aangegeven door 10 + of 4 + …

GETAL 7. SUPER KEUZE.
Op het display verschijnt de tekst: SUPERKEUZE en even later START. De rollen lopen naar een andere random gekozen positie. De speler mag nu door het drukken op een van de holdknopen een symbool uitkiezen. De rollen links en rechts hiervan lopen naar het gelijke symbool. Men wint dus een door de speler zelf gekozen prijs.

GETAL 8. Men wint 8 NUDGES.
De computer geeft op het display aan wat de hoogst haalbare winst zal zijn met behulp van deze 8 nudges. Door het drukken op de betreffende Nudge knop stapt de betreffende rol 1 positie omlaag. Door het drukken op de nudgeknop in combinatie met de power play knop stapt de rol 1 positie omhoog. De speler kan zo dus een winnende combinatie creeren. Indien de speler op de herstelknop drukt gaan de rollen terug naar hun beginsituatie.
Deze feature kent een tijdslimiet. Het is ook mogelijk om deze nudge feature geheel door de computer laten doen, door het drukken op de AUTO NUDGE knop.

NO LOSE GAMBLE.
Mormaliter kan men alleen gokken tussen dubbel of niets. Bij een win vanaf 100 wordt gokken anders, het wordt n.1. gokken zonder verlies Dit gaat als volgt:
Het getal 100 wordt op het display getoond. Links en rechts hiervan knipperen de getallen 50 en 150 om en om, met nodige sound.
De speler drukt op GOKKEN. Het knipperen van de 2 panelen stopt. Stopt het paneel nu op 150 dan mag men nog een keer doorgokken tussen 100 en 150 of de winst van 150 opnemen.

Specificaties

Datum toelating: 30/12/1986
Merkteken volgnummer 0046
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , ,

Laat een reactie achter