Cash Bank

Deze Cash Bank II is een gokkast van Eurocoin in hun eigen bekende EU 95 kabinet van mei 1989. Deze fruitautomaat was de opvolger van de succesvolle cash bank I uit december 1988 (TK nummer 0199).

CASHBANK II SPELINFORMATIE

1.1.SPELBESCHRIJVING

Het spel is gebaseerd op een 3-roller; over sommige fruitsymbolen op de rollen 2, 3 en 4 zijn de woorden RESTART en FEATURE geprojecteerd tbv het Featurespel en Restart. Rol 1 is de FEATURE rol.

1.2. SPELEN

Werp geld in de automaat. De credits verschijnen op het rechter gedeelte van het display, het tegoedgedeelte. Door het drukken op de nu knipperende startknop, wordt het spel gestart. De rollen 2, 3 en 4 gaan draaien. Na enkele seconden stoppen zii één voor één. Indien op de winlijn een combinatie staat die in het winplan voorkomt heeft men prijs. Ook kan het voorkomen dat men bijna prijs krijgt. In dat geval biedt de machine een extra kans, door deze combinatie vast te houden, om in het eerstvolgende spel alsnog te proberen een prijs te behalen. Indien een speler geen gebruik wenst te maken van deze AUTOMATISCHE HOLD, dan kan hij dit, per rollenspel, opheffen door op de knop ” “herste1len” te drukken. Heeft de speler prijs, dan verschijnt deze op het linker gedeelte van het display, de winstmeter.

Een speler heeft de mogelijkheden het volgende met zijn prijs te doen:
1. Het bedrag opnemen door het drukken op de knop “INNEN”. Dit bedrag gaat dan naar de winbank.
2. Gokken voor een hogere prijs door het drukken op de knop  “GOKKEN”.

1.3.GOKKEN

Normaliter kan men alleen gokken tussen DUBBEL en FILETS. Bij een win vanaf fl.25,= wordt gokken anders het, wordt dan gokken zonder verlies. Dit betekent dat men bij verkeerd gokken toch nog een prijs wint.
Dit gaat als volgt: Op de winstmeter van het display staat nu fl 25,- te knipperen. Op de gokken ladder wordt het fl 25,= paneel verlicht. Links en eronder hiervan knipperen de bedragen fl 37,50 en fl 12,50 om en om, met de nodige sound. De speler drukt op de knop “GOKKEN”. Het knipperen van de 2 bedragen stopt. Stopt hij op fl 37,50 dan heeft men dat gewonnen en mag men doorgokken. Stopt hij op fl 12,50, dan wint de speler dit bedrag en is het gokken beëindigt. Het bedrag van de winmeter wordt na afloop automatisch naar de bankmeter getransformeerd. Het behalen van fl 50,= is het maximum.

1.4.FEATURES

Op elk van de rollen 2, 3 en 4 komen de woorden FEATURE en RESTART voor. Men heeft een mogelijkheid om een FEATURE vast te houden op de rollen. Indien er met de fruitsymbolen op de rollen geen prijs is, dan zal men bij 3x FEATURE (op rol 2 en rol 3 en rol 4) in het Feature spel komen.
Dit houdt in dat men nu mbv de STOP FEATURE knop een keuze kan maken tussen de deelfeatures Bingo, Run-up’s, Cashpot, Cashclimb, Mix-Bingo paneel en Shoot-fruit.
Een RESTART op een van de rollen betekent dat men opnieuw de startknop moet indrukken voor een andere rollencombinatie. Een eventueel gevallen feature blijft onthouden.

De rollen kunnen nu lopen naar:
– een volgende RESTART.
– een FEATURE symbool.
– een holdcombinatie.
– een rollenprijs.
– een gewone rollencombinatie.

1.5. BINGO

Krijgt men BINGO, dan zal het paneel “BINGO ACTIVE NOW” in werking treden. Zolang men geen rollenprijs neemt of andere featureprijs opneemt zal dit spel van kracht zijn.
Gedurende het normale rollenspel zal nu ook rol 1 mee draaien. Zolang men in deze feature zit, zal het cijfer wat op de winlijn valt worden ingevuld in de bingokaart.
Deze rol kent geen holdoptie. Het is de bedoeling dat men probeert een oplopende reeks te behalen.

Vakjes 1 t/m 9 verlicht wint fl 2,50
Vakjes 1 t/m 12 verlicht wint fl 5, =
Vakjes 1 t/m 14 verlicht wint fl 12,50
Vakjes 1 t/m 15 verlicht wint fl 25, =

Het aantal vakjes dat is ingevuld blijft branden totdat men een opneembare prijs heeft.
Heeft men een opneembare prijs niet opgenomen en krijgt men een prijs op de rollen of een prijs uit een andere feature dan dooft het bingo paneel.
Heeft men een gehele reeks tot en met vakje 15 dan is men verplicht deze feature op te nemen. Men wint dan fl 25,=.
Bij het nemen van een reeks zal het paneel “BINGO ACTIVE NOW” niet meer branden, wat dus betekent dat dit spel beeindigd is.

1.6.RUN-UPS

De Run-up matrix bestaat uit 9 vakjes: deze vormen 8 lijnen. Komt men via de featurecirkel in de Run-up feature, dan zal er willekeurig een vakje in de run-ups matrix worden ingevuld . Een of meerdere Run-up’s kunnen opgenomen (of gedoofd) worden bij één of meerdere volle lijnen. De feature dooft alleen bij een prijs die hoger is dan fl 10,=.

Neemt men een Run-up, dan zal er een snel looplicht over de rollen gaan lopen. Het is nu de bedoeling dat men mbv de START knop de lamp stopt op een symbool.
De rollen zullen nu naar een prijs met dit symbool lopen en men krijgt het daarbij behorende bedrag. Deze wordt op de winbank gezet. Men is verplicht een volle run-ups matrix op te nemen.

1.7. CASHPOT

In deze feature zal de machine een vakje oplichten in opvolgende volgorde. Deze prijs kan men altijd opnemen en naar de winbank transformeren. Deze feature dooft bij opname van een win hoger dan Fl 2,50.
Bij een geheel gevulde pot is men verplicht deze op te nemen. Men wint dan fl 50, = .

1.8. CASHCLIMB

Deze feature zal oplopend een vakje invullen in de cashclimbladder. Deze ladder bestaat uit 6 vakjes met oplopende waarde en 5 vakjes met de tekst PARKING.
Als men een prijs opneemt die hoger is dan Fl 5, = en men heeft in de CASHCLIMB een vakje branden dat een bedrag aangeeft, dan dooft deze feature.
PARKING wil zeggen dat bij een prijs, hoe hoog deze ook is, de cashclimb ladder niet zal doven. Men kan echter ook geen prijs opnemen uit de ladder. Een opname van deze feature zal in de winbank komen.
Een geheel gevulde ladder, met een waarde van fl 50,- moet men opnemen.

1.9. MIX BINGOPANEEL

Nu heeft men de optie om met de MIX knop de al reeds ingevulde bingovakjes te mixen.
Deze feature kan men niet verliezen door een prijs, zodat men zijn mix kan uitste1len totdat er meer vakjes zijn ingevuld.

1.10. SHOOT FRUIT

Heeft men SHOOT FRUIT dan zal er snel een looplicht over de rollen gaan lopen.
Het is nu de bedoeling dat men mbv de START knop de lamp stopt op een symbool.
De rollen zullen nu naar een prijs met deze symbolen lopen. Deze prijs wordt daarop in de gamble gezet, waar men de prijs kan gokken of innen naar de winbank.

NB . het paneel “SHOOT FRUIT” is tijdens het normale spel constant verlicht. Tijdens de Shoot fruit feature knippert dit paneel.

1.11. NEEM FEATURE

Indien een of meerdere features opneembaar zijn kan men dit mbv de NEEM FEATURE knop kenbaar maken . Na een spel waarin geen prijs gewonnen is, lichten opneembare features op in de featurecirkel. Als men op de NEEM FEATURE knop drukt terwijl de feature oplicht die men wil opnemen dan collect men deze feature. Men kan maar één feature per rollenspel opnemen.

Voor emulatie versie ga je naar Fruit-Emu.

Specificaties

Datum toelating: 19/05/1989
Merkteken volgnummer 0218
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: , , , , , ,

Meer foto's

2 Reacties op “Cash Bank”

  1. Ton schreef:

    Ook leuke kast. Heb ik nog staan.

Laat een reactie achter