Pick a Fruit Deluxe

De Pick a Fruit Deluxe gokkast is een fruitmachine van Eurocoin uit 1987. De Pick a Fruit Deluxe zit in een casino style kabinet net als snooker, power run en golden cherry.

SPELBESCHRIJVING van Pick a Fruit, we weten niet of er verschil is met de Deluxe uitvoering
Het spel is gebaseerd op een 4-roller, met kaartsymbolen over de normale fruitsymbolen op de ie en 4e rol geprojecteerd tbv het hoger / lager spel.

SPELEN
Werp geld in.De credits verschijnen op het display. Door het drukken op de nu knipperende startknop ,wordt het spel gestart. De 4 rollen gaan draaien. Na enkele seconden stoppen zij een voor een.
Indien op de winlijn een combinatie staat die in het winplan voorkomt, heeft men prijs. Ook kan het voorkomen een bijna prijs te hebben. In dat geval biedt de machine een extra kans door deze combinatie vast te houden, om in het eerstvolgende spel als nog te proberen een prijs te behalen.

Indien een speler geen gebruik wenst te maken van deze AUTOMATISCHE HOLD, kan hij dit op heffen door op de herstelknop te drukken. Heeft de speler prijs, dan verschijnt deze op het display.

Een speler heeft de mogelijkheden het volgende met zijn prijs te doen:
1.Opnemen in de vorm van geld door het drukken op de knop UITBETALEN.
2.opnemen in de vorm van credits door het drukken op de knop INNEN.
3.gokken voor een hogere prijs door het drukken op de knop GOKKEN.
4. Bij bepaalde prijzen kan men ook nog kiezen voor hi/lo gokken door het drukken op de knop HI/LO.

GOKKEN ZONDER VERLIES
Normaliter kan men alleen gokken tussen DUBBEL en NIETS. Bij een win vanaf 8 wordt gokken anders, het wordt dan nl. gokken zonder verlies. Dit gaat als volgt:
Op het display staat nu WIN 8, en op de gokken ladder wordt het 8 paneel verlicht.
Links en rechts hiervan knipperen de getallen 4 en 10 om en om, met de nodige sound. De speler drukt op gokken. Het knipperen van de 2 naast liggende prijzen stopt.Stopt hij op prijs 10, dan heeft men dat gewonnen en mag men door gokken.etc…

Zodra het knipperen op een lagere prijs stopt, beeindigen we het gokken.De speler wint automatisch deze prijs. Het behalen uitbetaald. van 200 is het maximum. Dit wordt automatisch

HI/LO GOKKEN

Bij bepaalde prijzen kan een speler niet alleen de keuze maken uit gokken of innen, maar is ook de keuze hi/lo gokken mogelijk. Deze keuze kan gemaakt worden op de prijzen 10,20,50,100. Beurtelings lichten de knoppen GOKKEN en HI/LO op. (in hetzelfde tempo toont het display ook beurtelings de gokken win kans percentage)

Kiest een speler voor gokken dan verloop alles zoals aangegeven in de vorige paragraaf. Kiest een speler voor hi/lo,dan gaat boven rol 1 het lampje van de dealer knipperen.Op het display wordt nu de hi/lo winstkans voor de beste kaart keuze aangegeven.
Probeer nu de dealer te verslaan op rol 4.
Kies voor hoger of lager dan de dealerkaart.
Zodra de keuze is gemaakt gaat rol 4 draaien naar een kaart. Heeft men een foutieve keuze gemaakt, dan verliest men de prijs. Heeft men een juiste keuze gemaakt dan is men een stap verder op de gokladder.

Het display toont welke prijs men nu kan nemen mbv de innen knop en het gokken win percentage voor het geval de speler verder wil gokken.

Ondertussen heeft de dealer de kaart van de speler overgenomen. Keuze voor normaal gokken. is in de linker rij niet mogelijk, alleen in het midden van de gokladder.

Zodra een getal stopt op de laagste waarde van de twee stopt het gokken.De speler wint automatisch deze prijs. Het behalen van 200 is het maximum en wordt automatisch uitbetaald.

FEATURES
1-3 STREAKS: Men wint een willekeurig aantal streaks tussen 1 en 3.

KIES EEN PRIJS:
De rollen lopen in een snel tempo 4 x achter elkaar naar een winnende combinatie.Het is aan de speler de beste prijs er uit te pikken mbv de innenknop. Indien de speler geen keuze heeft gemaakt krijgt hij automatisch de 4e prijs uitgekeerd.

STAP EN KIES:
De 4e rol loopt een willekeurig aantal stappen op en neer. De speler bepaald mbv de innenknop met welk symbool hij het liefst een winlijn zou willen hebben.De rollen lopen hier dan heen.

8 STREAKS:
Men wint 8 streaks.

FRUITKAART
Tijdens het draaien van de rollen knippert het paneeltje “SYMBOLEN VAN DE WINLIJN WORDEN OP DE FRUITKAART OVERGENOMEN”. Als dit vakje verlicht is wanneer de rollen gestopt zijn worden de symbolen van de winlijn op de kaart overgenomen. Als er een of meerdere lijnen compleet zijn geeft de machine dit aan door een signaal, en toont hij knipperend een voor een welke lijnen compleet zijn.
De speler kan op elk gewenst moment elke complete lijn inwisselen voor 1 streak mby de NEEM LIJNEN knop, of door spelen voor meer. Indien er kaart uit. tussentijds een prijs wordt gewonnen gaat de gehele
Er is 1 situatie waarbij men een prijs vergokt naar geheel niets. De machine biedt nu de kans om de kaart terug te krijgen. Dit wordt op het display getoond mbv “HERSTEL JA/NEE”.

STREAKS
Een speler kan zowel uit de fruitkaart als uit het hi/lo gokken streaks winnen. Alleen de uit de fruitkaart gewonnen streaks kunnen worden gegokt:1 hoger/1 lager. Na 1 hoger mag men dit nogmaals proberen, etc tot het maximimum van 10.
Na 1 lager is het gokken voorbij, en gaan we automatisch starten met de streaks.
In de fruitkaart knipperen nu in een vrij hoog tempo, in een willekeurige volgorde een aantal lampjes.
De speler moet proberen wanneer zijn gewenste symbool oplicht, mbv de startknop hierop te stoppen. De rollen lopen nu naar een winlijn met dit symbool.

De prijs wordt op de streak teller gezet. Men kan nu het volgende symbool schieten. De rollen lopen weer naar een winlijn met dat symbool, en de prijs wordt weer op de streak teller bijgeteld. Na de laatste streak worden de totaal punten van de streakteller op het creditdisplay bijgeteld. Maximaal kan men in de streak serie 200 winnen.

NEEM HOLD
Tijdens het spel gaat spontaan TAKE HOLD knipperen. mbv de PICK A FRUIT knop kan het nu knipperende symbool uit de fruitkaart naar de winlijn worden overgebracht om hiermee een HOLD combinatie te vormen.

NEEM WIN
Tijdens het spel gaat spontaan TAKE WIN knipperen. mby de PICK A FRUIT knop kan het nu knipperende symbool uit de fruitkaart naar de winlijn worden overgebracht om hiermee een WIN combinatie te vormen.

Specificaties

Datum toelating: 06/11/1987
Merkteken volgnummer 0117
Aanvrager:
Fabrikant:
Merkteken:
Kabinet:
Techniek:
Piekmachine:
Tags: ,

Meer foto's

Laat een reactie achter